Landschap van Koplopers is een lopend ontwerpend onderzoek naar de toekomstvisie voor biologisch dynamisch landbouwinstituut Warmonderhof.

Al sinds 1947 is Warmonderhof dé plek waar jongeren en volwassenen worden opgeleid tot biodynamisch boer. Op 85 hectare land aan de rand van Dronten kunnen studenten naast leren ook wonen en werken op de boerderij. Daarnaast is er ruimte voor allerlei bijeenkomsten, is er een hofwinkel en is het een plek om kennis uit te wisselen over alles wat te maken heeft met de biologisch dynamische sector. Bovendien vormt het een vriendelijke omgeving waar vakgenoten elkaar ontmoeten maar waar ook mensen van buiten de landbouwsector dichterbij de boerderij komen te staan. Toch is het gebied van Warmonderhof toe aan een nieuw perspectief; willen zij hun positie serieus nemen, dan zal er iets moeten gebeuren aan de uitstraling van erven en het landschap en zal Warmonderhof een plek moeten vormen waar iedereen zich welkom voelt. Om een inclusief en toegankelijk kenniscentrum te worden voor iedereen, moet Warmonderhof de ruimte hebben om zich te kunnen blijven ontwikkelen en om te kunnen experimenteren met nieuwe vormen van landbouw. 

Op dit moment zijn de erven van Warmonderhof verouderd, voldoen sommige gebouwen niet meer aan de huidige tijd en zijn er veel gebouwen en schuren door de jaren heen bijgekomen waardoor de erven rommelig ogen. Ook mist er een duidelijke oriëntatie; de erven zijn nu vooral gericht op de Wisentweg, terwijl je als bezoeker en gebruiker juist het uitzicht naar het landschap zoekt. Ook de verbinding met Dronten en het omringende landschap is nu niet optimaal. Er liggen grote kansen om de kavels beter met het aangrenzende Wisentbos en het dorp Dronten te verbinden. 

Door de uitstraling en toegankelijk van Warmonderhof te verbeteren en te moderniseren, wordt de positie als kenniscentrum binnen de landbouwsector versterkt. Uitkomst is een herkenbaar en natuurinclusief landschap die direct laat zien wat ze doen: een gezonde manier van boeren, waarin voedselproductie in balans is met de bodem, het water, natuurwaarden, de dieren en de mensen die erin werken, wonen en recreëren. De uitwisseling van kennis zien wij als dé manier om meer mensen te enthousiasmeren voor het vak en deze manier van boeren.
studenten Warmonderhof rooien aardappels in 1948
studenten Warmonderhof rooien aardappels in 1948
zicht op het Wistentbos met in de verte de Lage Vaart
zicht op het Wistentbos met in de verte de Lage Vaart
bestaande situatie
bestaande situatie
toekomstbeeld
toekomstbeeld
openbaar toegankelijk kavelpad
openbaar toegankelijk kavelpad
huidige erfinrichting van de boerderij
huidige erfinrichting van de boerderij
projectinfo

locatie: Dronten, Flevoland
jaar: 2023 - nu
opdrachtgever: Stichting Warmonderhof 
in samenwerking met: studio Alexander Beeloo, RAU architecten

gerelateerde projecten

Back to Top