‘Nature is Under your Feet’ is een zoektocht naar natuur dichtbij huis en neemt het ondergrondse landschap onder de stad hierin als een nieuw uitgangspunt. Het project focust zich op de stad Londen, waar zo’n twaalf voormalige zij-beken van de Theems rivier onder de grond begraven liggen en als stille waterlopen nog steeds onder de stad doorstromen. Het voorstel zoekt naar nieuwe manieren om de stad met haar ondergrondse landschap te verbinden en om hiermee kansen te creëren voor een nieuwe stadsnatuur.

Londen is bij lange na niet de enige stad waar rivieren zijn getransformeerd tot ondergrondse rioolsystemen. Wereldwijd vinden we talloze plekken waar mensen zich oorspronkelijk rondom deze waterlopen vestigden, maar waar na verloop van tijd door hevige vervuiling, het water de vijand werd. Als gevolg hiervan zijn vele van deze waterlopen ondergronds gebracht en verstopt onder lagen van beton en asfalt. De verbinding met de ondergrond en het oorspronkelijke landschap is hiermee vervaagd en kan nauwelijks worden ervaren. Dit beïnvloedt niet alleen hoe mensen de stad beleven, maar ook hoe onze steden reageren op hedendaagse vraagstukken zoals hittestress, overstromingen, watertekorten en biodiversiteitsverlies.

Om de verloren connectie tussen de stad en het landschap te herstellen richt het project zich binnen Londen op de voormalige Fleet River: de inmiddels bakstenen Fleet Sewer. Na het transformeren van een gemixt riool naar een gescheiden, schone waterloop, is een serie van zes zorgvuldig gekozen uitsnedes ontworpen, waar daglicht en frisse lucht wordt binnen gelaten. Deze ‘vensters’ verbinden de boven- en onderwereld met elkaar en laten de voorbijganger het landschap onder de stad ervaren. Daarnaast ontstaan er op deze plekken unieke condities zodat een nieuwe, fragiele natuur kan ontstaan en floreren, afgeschermd van de hectische stad erboven. Van rivierbron tot –monding zakt het riool steeds dieper in de bodem, waardoor er in elk ‘venster’ een uniek micro-klimaat kan ontstaan.

‘Nature is Under your Feet’ probeert te ontdekken of de verborgen structuur van de Fleet Sewer een kans zou kunnen zijn om een ‘nieuwe natuur’ te creëren: een natuur die het harde stadsleven bovengronds niet kan overleven, maar die juist unieke en bijzondere biotopen mogelijk maakt; een kwetsbare natuur te ontdekken onder je voeten.​​​​​​​
maquette van natuurvenster naast de Thames rivier, foto door Hans Krüse
maquette van natuurvenster naast de Thames rivier, foto door Hans Krüse
historische kaart van Londen met haar voormalige zijbeken, uit: 'The Lost Rivers of London' door Nicholas Barton
historische kaart van Londen met haar voormalige zijbeken, uit: 'The Lost Rivers of London' door Nicholas Barton
in rood voormalige rivieren die nu ondergronds zijn gebracht, de voormalige Fleet River uitgelicht
in rood voormalige rivieren die nu ondergronds zijn gebracht, de voormalige Fleet River uitgelicht
de voormalige Fleet River nu als ondergrondse waterloop, foto door sub-urban.com
de voormalige Fleet River nu als ondergrondse waterloop, foto door sub-urban.com
ondergrondse waterloop als nieuwe natuur
ondergrondse waterloop als nieuwe natuur
6 natuurkamers die het ondergrondse landschap met de bovengrondse stad weer verbinden
6 natuurkamers die het ondergrondse landschap met de bovengrondse stad weer verbinden
plattegrond van de zesde natuurkamer bij de monding van de Thames
plattegrond van de zesde natuurkamer bij de monding van de Thames
detail van nieuwe muur op bestaand stelsel
detail van nieuwe muur op bestaand stelsel
de zesde natuurkamer bij de monding van de Thames
de zesde natuurkamer bij de monding van de Thames
natuurkamer bij eb
natuurkamer bij eb
natuurkamer bij vloed
natuurkamer bij vloed
Archiprix NL 2020 expositie
Archiprix NL 2020 expositie
prijsuitreiking van de Archiprix NL 2020
prijsuitreiking van de Archiprix NL 2020
projectinfo

locatie: Londen, Engeland
jaar: 2020
opleiding: Academie van Bouwkunst Amsterdam
afstudeercommissie: Mirjam Koevoet (mentor), Ricky Rijkenberg en Paul Achterberg
experts: Salomon Kroonenberg, Marco Roos, Paul Holden, Paul Talling
steun: Stichting NH-Bos
prijzen: eerste prijs Archiprix NL 2020, eervolle vermelding Schreuderstudieprijs 2021
publicatie: afstudeerboek

gerelateerde projecten

Back to Top