Risøy is een eiland gelegen aan de westkust van Noorwegen en zit vol met contrasten; zowel in de openbare ruimte en programma, als haar diverse gebruikers en architectuur. Deze rijke mix geeft het eiland haar unieke karakter, maar vormt tevens haar grootste uitdaging. De verschillende delen van het eiland; de haven, de cruise pier en de woonwijk liggen op dit moment met de rug tegen elkaar. De infrastructuur die ooit bedoeld was om functies met elkaar te verbinden, is op veel plaatsen veranderd in een barrière, zowel ruimtelijk als sociaal.
Binnen de toekomstvisie transformeert deze barrière van een plek zonder betekenis, naar de verbindende schakel op het eiland. De brede infrastructuur wordt ingezet als nieuwe openbare ruimte, waar zowel gebruikers van de havenindustrie, toeristen vanuit de cruise pier en bewoners van de woonwijk elkaar kunnen ontmoeten en centraal op het eiland kunnen verblijven. 
Door huidige uitdagingen van Risøy te koppelen aan de opgave ontstaan interessante openbare ruimtes en ingrepen. Aan de lager gelegen noordkop wordt de zeespiegelstijging van het eiland ingezet om een natuur- en getijdepark te maken. Centraal op het eiland ontstaat door de komst van een nieuwe brug juist de kans om het eiland voor langzaam verkeer beter te verbinden met het vaste land. En aan de zuidkant van het eiland is veel ruimte voor nieuwe gebouwde ontwikkelingen rondom de aanlanding van de nieuwe brug, waar tevens door de bouw van een mobiliteitshub veel straatparkeren kan worden opgeheven voor leefstraten en meer vergroening.
De indiening Third Space was een van de winnende inzendingen binnen de Europan16 Living Cities competitie in 2022, waarna vanaf toen is verder gewerkt aan de uitwerking van de plannen in samenwerking met Haugesund Kommune.
het eiland Risøy, foto door Birger Hovland in opdracht van Aibel
het eiland Risøy, foto door Birger Hovland in opdracht van Aibel
gelaagdheid op het eiland, beeld uit video Europan16 en Haugesund Kommune
gelaagdheid op het eiland, beeld uit video Europan16 en Haugesund Kommune
van drie gescheiden werelden (haven, cruisepier en woonwijk) naar een verbonden eiland
van drie gescheiden werelden (haven, cruisepier en woonwijk) naar een verbonden eiland
toekomstvisie voor het eiland
toekomstvisie voor het eiland
de noordelijke eilandkop als toekomstig getijdepark
de noordelijke eilandkop als toekomstig getijdepark
principedetail van wandelroute door het getijdepark
principedetail van wandelroute door het getijdepark
impressie van het toekomstige getijdepark
impressie van het toekomstige getijdepark
prijsceremonie en expositie in Bergen, foto door Europan16
prijsceremonie en expositie in Bergen, foto door Europan16
presentatie tijdens de prijsceremonie, foto door Europan16
presentatie tijdens de prijsceremonie, foto door Europan16
participatieworkshop met de buurt, foto door Johan van Ling
participatieworkshop met de buurt, foto door Johan van Ling
vervolg participatieworkshop met het ontwerpteam
vervolg participatieworkshop met het ontwerpteam
projectinfo

locatie: Risøy, Haugesund Noorwegen
jaar: 2022 - 2024
initiatief: Europan
opdrachtgever: Gemeente Haugesund (Karen Ilstad, Ragnhild Bakkevig)
indiening prijsvraag in samenwerking met: Johan van Ling, Thijs de Boer, Lynn Ewalts en Rick Buurman
vervolg in samenwerking met: VOIDS (Johan van Ling en Thijs de Boer), Lynn Ewalts, Erlend Aalmo Strønstad, Olav Kildal, Agathe Monnet, Ona Marija Auskelyte en Ida Ve
prijzen: gedeelde eerste prijs Europan16 Living Cities

gerelateerde projecten

Back to Top