Melk & Noot was een van de winnende inzendingen van de Melkbrouwerij in samenwerking met MTD landschapsarchitecten binnen de Prijsvraag Brood en Spelen, uitgeschreven door het College van Rijksadviseurs in 2018. Het project introduceert introduceert een alternatief landbouwsysteem als een schil rondom Deventer, waarbinnen kleinschalige boerenbedrijven een plek vinden die zich zullen richten op de lokale markt. In dit multifunctionele landbouwsysteem is gezocht naar een combinatie van stripgrazen en eetbare, productieve houtwallen. Deze houtwallen zijn niet enkel eetbaar voor de mens en het vee, maar versterken ook de biodiversiteit en het bodemleven. Bovendien zijn deze landschapselementen afgestemd op de bestaande kwaliteiten van het gebied en versterken ze de leesbaarheid van het zandlandschap; zo zal de weidewal een afscheiding zijn tussen twee weides, benadrukt de waterwal de oost-west gelegen weteringen, dient de boswal als overgang tussen bos en weide en begeleidt de enkwal tot slot de hoger gelegen enken.  
Een van de boerenbedrijven binnen deze schil, de Melkbrouwerij, speelt hierin pionier, waarbij een maximaal diverse boerderij ontstaat die als voorbeeld fungeert voor andere boerderijen rondom Deventer. Door te werken met een gemeenschap van leden rond de boerderij, word de relatie tussen stad en platteland versterkt en kunnen producten lokaal worden afgezet. Leden kunnen ten alle tijden hun verse producten afhalen bij de gemengde boerderij, die door middel van een nieuwe wandelroute, gekoppeld aan de nieuw aan te planten houtwallen, is verbonden met het stedelijk gebied van Deventer en Lettele.  
 
Hiermee ontstaat een recreatief aantrekkelijk en fijnschalig cultuurlandschap dichtbij de stad en worden consument en producent weer met elkaar verbonden. Tevens ontstaat een verhoging van biodiversiteit, een prettige leefomgeving voor het vee, een betere balans tussen emissie en opname van CO2 en een verrijking van lokale producten. 
Melk & Noot hoopt andere boeren, gemeente en provincie te inspireren om samen een gezond landschap achter te laten voor volgende generaties. Het ontwerpend onderzoek is gebundeld in een inspiratiedocument die online toegankelijk is voor iedereen, deze is hier te vinden.
In de rubriek 'Door de bril van' werd project Melk en Noot middels bovenstaande video uitgelicht in het magazine Panorama in de Praktijk van het College van Rijksadviseurs.


 Foto door Sabine Grootendorst in opdracht van De Correspondent 
 Foto door Sabine Grootendorst in opdracht van De Correspondent 
 Foto door Sabine Grootendorst in opdracht van De Correspondent 
 Foto door Sabine Grootendorst in opdracht van De Correspondent 
 Foto door Sabine Grootendorst in opdracht van De Correspondent 
 Foto door Sabine Grootendorst in opdracht van De Correspondent 
projectinfo

locatie: Salland, Lettele
jaar: 2018
initiatief: prijsvraag Brood en Spelen
opdrachtgever: College van Rijksadviseurs (Floris Alkemade, Berno Strootman) 
namens: MTD landschapsarchitecten (Lisan van der Wielen, Ruud Dubbeld)
in samenwerking met: de Melkbrouwerij (Rick en Arjuna Huis in 't Veld) en the Engagement Company (Christoph Hinske)
foto's: Sabine Grootendorst in opdracht van de Correspondent
video: College van Rijksadviseurs, Panorama in de Praktijk
publicatie: inspiratiedocument

gerelateerde projecten

Back to Top